ReadyPlanet.com
dot
bulletRhetoric For Leadership การฝึกพูดหลักวาทศาสตร์ผู้นำ
bulletคอร์สฝีกอบรมเทคนิคการนำเสนอแบบมืออาชีพ Professional Presentation
bulletคอร์สฝึกพูดและพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา
bulletคอร์สพัฒนาบุคลิกภาพและฝึกพูดเพื่อการทำงานสัมภาษณ์งาน
bulletคอร์สฝึกพูดเป็นวิทยากรระดับผู้เชี่ยวชาญ--Expert Speaker Speech Practice Course
bulletคอร์สการพัฒนาภาวะผู้นำและการสื่อสาร Leadership & Effective Communication Development Course
bulletตอบคำถามรายละเอียดคอร์สฝึกพูดฯ58
bulletคอร์สฝึกอบรมศิลปะการพูดในการฝึกอบรม
bulletคอร์สการพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดเพื่อการทำงาน
bulletคอร์สการเป็นวิทยากรเชิงปฏิบัติการด้านจิตและการพัฒนาจิต
bulletคอร์สฝึกเสียงเพื่อการพูดและการร้องเพลง
bulletประชาสัมพันธ์คอร์สยอดนิยม
bullet“คอร์สทักษะการนำเสนอแบบมืออาชีพและการพูดเวทีสาธารณะ เพื่อปฏิบัติงานในการประชุมระดับนานาชาติ”
bulletPublic Speaking and Leadership Building Course for International Students
bulletแบรนด์แนมทรัสเบส TRBAS สำหรับบริการแก่องค์กร
bulletคอร์สพัฒนาศักยภาพแนวใหม่ แบบ on line ผสมผสานเปิดแล้ว
bulletข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ฝึกทักษะการพูดและพัฒนาบุคลิกภาพวาทศาสตร์ผู้นำ
bulletใบสมัครลงทะเบียนจองคอร์ส- Registration Form
bulletคอร์สฝึกภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ Integrated English
bulletผลงานทางวิชาการและวิจัย
พัฒนาศักยภาพแนวใหม่

พัฒนาศักยภาพแนวใหม่

 ถ้าท่านใช้ชีวิตอยู่กับสิ่งใดจำเจมากว่า 3-5 ปี ท่านมีความจำเป็นต้องเข้ากระบวนการพัฒนาศักยภาพแนวใหม่ ที่จะช่วยกระตุ้นทักษะการเรียนรู้เพื่อขยายประสิทธิภาพของการดำเนินชีวิต และอาชีพ โดยการเข้าคอร์สที่มีครูดี มีกระบวนการเรียนรู้ที่สนุก ผ่อนคลาย ขยายการรู้คิด ขยายทักษะการนำเสนอตนเอง สู่เวทีสาธารณะ อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างระบบจิตที่เป็นพลานุภาพภายในตนเองของท่านให้เปิดกว้างสู่วิถีการรู้คิดและเจตคติใหม่ๆ

ผลดีจากการพัฒนาศักยภาพ ท่านจะกลายเป็นคนใหม่ ที่สดใสกว่า กระชุ่มกระชวยกว่า เก่ง และมีวิสัยทัศน์กว้างไกล นำเสนอตนเองสู่เวที่สาธารณะอย่างมั่นใจและมีความสุข

 หน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.
wareeya.com :ศูนย์แห่งการพัฒนาศักยภาพแบบบูรณาการ-a center for integral human potentiality development ,consultant and services. Network Cooperation with TRBAS