ReadyPlanet.com
dot
bulletRhetoric For Leadership การฝึกพูดหลักวาทศาสตร์ผู้นำ
bulletคอร์สฝีกอบรมเทคนิคการนำเสนอแบบมืออาชีพ Professional Presentation
bulletคอร์สฝึกพูดและพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา
bulletคอร์สพัฒนาบุคลิกภาพและฝึกพูดเพื่อการทำงานสัมภาษณ์งาน
bulletคอร์สฝึกพูดเป็นวิทยากรระดับผู้เชี่ยวชาญ--Expert Speaker Speech Practice Course
bulletคอร์สการพัฒนาภาวะผู้นำและการสื่อสาร Leadership & Effective Communication Development Course
bulletตอบคำถามรายละเอียดคอร์สฝึกพูดฯ58
bulletคอร์สฝึกอบรมศิลปะการพูดในการฝึกอบรม
bulletคอร์สการพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดเพื่อการทำงาน
bulletคอร์สการเป็นวิทยากรเชิงปฏิบัติการด้านจิตและการพัฒนาจิต
bulletคอร์สฝึกเสียงเพื่อการพูดและการร้องเพลง
bulletประชาสัมพันธ์คอร์สยอดนิยม
bullet“คอร์สทักษะการนำเสนอแบบมืออาชีพและการพูดเวทีสาธารณะ เพื่อปฏิบัติงานในการประชุมระดับนานาชาติ”
bulletPublic Speaking and Leadership Building Course for International Students
bulletแบรนด์แนมทรัสเบส TRBAS สำหรับบริการแก่องค์กร
bulletคอร์สพัฒนาศักยภาพแนวใหม่ แบบ on line ผสมผสานเปิดแล้ว
bulletข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ฝึกทักษะการพูดและพัฒนาบุคลิกภาพวาทศาสตร์ผู้นำ
bulletใบสมัครลงทะเบียนจองคอร์ส- Registration Form
bulletคอร์สฝึกภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ Integrated English
bulletผลงานทางวิชาการและวิจัย
คอร์สฝีกอบรมเทคนิคการนำเสนอแบบมืออาชีพ Professional Presentation

 การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรเป็นกลุ่ม

 ให้แก่หน่วยงาน ห้างร้าน บริษัท

  องค์กรภาครัฐและเอกชน 

การนำเสนอแบบมืออาชีพ

Professional Presentation

  By Principle of Rhetoric for Leadership

รายละเอียดของโครงการฝึกอบรม

1.วิทยากร: รองศาสตราจารย์วารีญา ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม

2. วัตถุประสงค์: เพื่อพัฒนาทักษะการพูดเป็นวิทยากร เป็นผู้บรรยาย และนำเสนอข้อมูลต่อหน้าบุคคลสำคัญ เช่น ผู้บริหารระดับสูงของลูกค้า สาธารณชน เป็นต้น

    2.1 เพื่อพัฒนาการออกเสียงภาษาที่ชัดถ้อยชัดคำ ทำให้การบรรยายและการนำเสนอมีความดึงดูด  น่าสนใจ และสร้างความน่าเชื่อถือ

   2.3 เพื่อพัฒนาเทคนิคการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต่อลูกค้าและผู้บริหารระดับสูงของลูกค้า

   2.4 เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ ภาวะผู้นำ และเทคนิคต่างๆในการแสดงออก อย่างเหมาะสมและสง่างามในระหว่างการบรรยายและนำเสนอในภาพลักษณ์เป็นมืออาชีพ เช่น การยืน การใช้อุปกรณ์ เป็นต้น

  2.5เพื่อสร้างความมั่นใจ  แก้ไชอาการประหม่า ที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการบรรยายและการนำเสนอข้อมูล

3.เนื้อหาการฝึกอบรม

          3.1 หลักการฝึกทักษะการพูดแนววาทศาสตร์ผู้นำ

                  การที่จะเป็นนักพูดระดับมืออาชีพ สามารถปฏิบัติงานสู่เวทีสาธารณะได้อย่างมั่นใจ สง่างาม ทุกเวทีไม่ว่าจะได้รับเชิญไปพูดที่ไหน แม้แต่การออกสื่อมวลชน เช่น การให้สัมภาษณ์ทางสื่อมวลชน ออกรายการวิทยุและโทรทัศน์

        การออกสื่อสาธาณะได้อย่างมีประสิทธิภาพต้องผ่านกระบวนการฝึกทักษะอย่างชำนาญในหลายด้านได้แก่

(1) ฝึกทักษะกระบวนการคิดแบบบูรณาการSIPAR  และการใช้ภาษาอย่างมีระบบเหตุผล (reasoning) ช่วยเสริมสร้างทักษะสมองในการสรรหาถ้อยคำดีๆมาพูดได้อย่างมีหลักการน่าเชื่อถือ ทำให้ผู้ฟังเกิดความเชื่อมั่นในตัวผู้พูด(Trust)

(2)  ฝึกลมหายใจ  ฝึกการเปล่งเสียง  (breathing & vocal practices) และฝึกการตั้งเสียง (voice posing) ที่จะช่วยให้มีเสียงพูดที่ไพเราะน่าฟัง มีเสน่ห์ มีพลังเสียง ฟังแล้วรื่นหูผู้ฟัง แก้ไขเสียงเพี้ยน เสียงแปร่ง เสียงเหน่อ พูดไม่ชัด  เสียงขึ้นจมูก เสียงในลำคอ  เสียงอู้อี้ พูดแล้วฟังไม่รู้เรื่อง  แก้ไขเสียงห้าว เสียงกระด้าง เสียงห้วน พูดไม่มีน้ำเสียงที่ทำให้คนฟังแล้วรู้สึกไม่ชอบหน้าผู้พูด

(3)ฝึกทักษะการพูดด้วยน้ำเสียงที่สามารถถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกให้ผู้ฟังไม่เบื่อหน่าย หรือเลี่ยงเสียงโมโนโทน (monotone)

(4)  ฝึกทักษะความจำฉับพลันแบบกสิณสมาธิ ที่จะช่วยให้เกิดความจำเป็นเลิศ จำได้แม่น ช่วยในการจำบทพูดที่เตรียมไว้ ด้วยการกำหนดจิตอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพูดได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ติดขัด สมองสามารถลำเลียงข้อมูลให้ปากพูดได้อย่างน่าสนใจ  ไม่พูดตะกุกตะกัก ติดอ่าง ไม่เกิดอาการอ้ำอึ้ง สมองตื้อ เกิดอาการความจำเลอะเลือนจำสิ่งที่เตรียมมาพูดไม่ได้ หรือลืมถ้อยคำที่จะพูดแบบกระทันหันอยู่กลางเวที มีอาการตกตลึงพรึงเพริด เสียขวัญอับอายผู้ชมผู้ฟังกลางเวที ที่เรียกว่า อาการ ”ตกม้าตาย

(5) ฝึกบุคลิกภาพผู้นำและมารยาทสากล ออกงานได้ทุกเวที ทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นระดับท้องถิ่น ระดับชาติ ระดับนานาชาติ ทำให้ภาพลักษณ์สง่างาม เฉิดฉาย ส่องประกาย “ภาวะผู้นำดาวดวงเด่น”  ทำให้แก้ไขอาการประหม่าหายขาด แก้อาการกลัวผู้คน ที่ทำให้มีอาการประหม่า ประดักประเดิด ตัวเกร็ง ไม่เป็นธรรมชาติ สีหน้าเครียด วางตัวไม่เป็น ทำตัวไม่ถูก ออกงานสังคมอย่างไม่มั่นใจ

(6) ฝึกการฟังอย่างมีประสิทธิภาพ ที่เรียกว่า ฟังให้ได้ปัญญา (สุตตมยปัญญา)

(7)ฝึกการเตรียมบทพูดด้วยตนเอง หลักวาทศาตร์ผู้นำ บทพูดในวาระต่างๆ เช่น การกล่าวแนะนำตัว การกล่าวต้อนรับ กล่าวขอบคุณ กล่าวเปิดและปิดงาน กล่าวรายงาน กล่าวสุนทรพจน์ในงานเลี้ยงรับรอง กล่าวอวยพร กล่าวอวยพรคู่บ่าวสาว กล่าวสู่ขอ 

        รวมทั้งทักษะการกล่าวเป็นผู้บรรยาย วิทยากร การสาธิต การสอนความรู้ การนำเสนอโครงการ การเปิดตัวสินค้าและผลิตภัณฑ์ เป็นต้น

4.งบประมาณค่าใช้จ่าย:

           ผู้เข้ารับการฝึกสามารถจองวันและเวลาฝึกได้     ใช้เวลาฝึกรวม 3 วัน (ไม่จำเป็นต้องฝึกติดกันทุกวัน)/หรือ  15 ชม.

             ค่าลงทะเบียนท่านละ 4,500-.บาท

             มีส่วนลดพิเศษ ถ้าสมัครตั้งแต่ 2 ท่าน  เหลือท่านละ 3,900.-บาท

 ถ้าท่านใดและหน่วยงานใดสนใจ

กรุณาติดต่อที่ E-mail:profwareeya@gmail.com

หรือโทร 087 0969616 และ โทร 09-9061-1452

Line ID:  wareeya99 

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดCopyright © 2010 All Rights Reserved.
wareeya.com :ศูนย์แห่งการพัฒนาศักยภาพแบบบูรณาการ-a center for integral human potentiality development ,consultant and services. Network Cooperation with TRBAS