ReadyPlanet.com
dot
bulletRhetoric For Leadership การฝึกพูดหลักวาทศาสตร์ผู้นำ
bulletคอร์สฝีกอบรมเทคนิคการนำเสนอแบบมืออาชีพ Professional Presentation
bulletคอร์สฝึกพูดและพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา
bulletคอร์สพัฒนาบุคลิกภาพและฝึกพูดเพื่อการทำงานสัมภาษณ์งาน
bulletคอร์สฝึกพูดเป็นวิทยากรระดับผู้เชี่ยวชาญ--Expert Speaker Speech Practice Course
bulletคอร์สการพัฒนาภาวะผู้นำและการสื่อสาร Leadership & Effective Communication Development Course
bulletตอบคำถามรายละเอียดคอร์สฝึกพูดฯ58
bulletคอร์สฝึกอบรมศิลปะการพูดในการฝึกอบรม
bulletคอร์สการพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดเพื่อการทำงาน
bulletคอร์สการเป็นวิทยากรเชิงปฏิบัติการด้านจิตและการพัฒนาจิต
bulletคอร์สฝึกเสียงเพื่อการพูดและการร้องเพลง
bulletประชาสัมพันธ์คอร์สยอดนิยม
bullet“คอร์สทักษะการนำเสนอแบบมืออาชีพและการพูดเวทีสาธารณะ เพื่อปฏิบัติงานในการประชุมระดับนานาชาติ”
bulletPublic Speaking and Leadership Building Course for International Students
bulletแบรนด์แนมทรัสเบส TRBAS สำหรับบริการแก่องค์กร
bulletคอร์สพัฒนาศักยภาพแนวใหม่ แบบ on line ผสมผสานเปิดแล้ว
bulletข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ฝึกทักษะการพูดและพัฒนาบุคลิกภาพวาทศาสตร์ผู้นำ
bulletใบสมัครลงทะเบียนจองคอร์ส- Registration Form
bulletคอร์สฝึกภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ Integrated English
bulletผลงานทางวิชาการและวิจัย




ห้องสนทนาหารือการพัฒนาชีวิตกับอาจารย์วารีญา

 

 การพัฒนาศักยภาพนั้นสำคัญอย่างยิ่งยวด

พัฒนาศักยภาพกับรองศาสตราจารย์วารีญานั้นดีอย่างไร

ทำไมใครๆต่างพากันไปฝึก

          การดำเนินงานของศูนย์ความรู้วารีญา-The Wareeya Knowledge Center ผ่านทาง Home Page :www.wareeya.com และทาง Facebook ชื่อ Wareeya Bhavabhutanonda และ Page ชื่อ คอร์สฝึกพูดและพัฒนาศักยภาพ เกิดขึ้นเมื่อข้าพเจ้าอายุได้ 30 ปี ในช่วงนั้นอยากปรับเปลี่ยนตัวตนใหม่ จากคนที่คิดแคบๆ ไปสู่คนที่คิดอะไรให้กว้างขึ้นและไม่ติดยึดอุปาทาน ซึ่งน่าจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากการเรียนวิชาปรัชญา ที่มักทำคะแนนได้ดีที่สุด อยากเป็นนักคิดอิสระ อย่างที่บรมครูโสกราตีส เพลโต อริสโตเติล            พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า เรอเน่ เดซ์การ์ตส เซอร์ฟรานซิส เบค่อน และวิตเกนสตีนส์ได้บอกเอาไว้ รวมทั้งเดล คาร์เนกี  และท่านอับราฮาม ลินคอล์น ที่ให้แรงบันดาลใจว่า

               คนเราเก่งแค่ไหน แต่มีบุคลิกภาพและอุปนิสัยไม่ดี ไม่น่ารัก ย่อมไม่มีใครชื่นชอบสนับสนุนให้เจริญก้าวหน้าแบบไม่สะดุดอย่างแน่นอน และสุภาษิตที่ว่า ปากเป็นเอก เลขเป็นโท หนังสือเป็นตรี ชั่วดีเป็นตรา จริงที่สุด

               คนเราเรียนเก่งแค่ไหน ได้รับเกียรตินิยมสูงส่งจากสถาบันชั้นเลิศแค่ไหน ถ้าไม่มีทักษะการพูดที่มีประสิทธิภาพ คงจะประกอบอาชีพการงานให้เจริญได้ยาก ข้าพเจ้าเป็นคนบ้าเรียน บ้าหาความรู้ บ้าขนาดท่องพจนานุกรม ข้าพเจ้าเห็นว่า ภาษา คือเครื่องมือหนึ่งในการแสวงหาความรู้ ถ้าใครอ่านออกเขียนได้หลายภาษา ย่อมจะมีความรู้ดีกว่าคนที่รู้ภาษาเดียว ข้าพเจ้า เรียนไปเลย 5 ภาษา โดยฝึกภาษาอังกฤษ ให้รู้เทียบเท่าภาษาไทย คือรู้คู่ขนานไปเลยเหมือนภาษาแม่ จากนั้นก็เรียนภาษาฝรั่งเศส ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาฮีบรูว์ ภาษากรีก ละติน บาลีและสันสกฤต สี่ภาษาหลังใช้เพื่อค้นคว้าอ่านงานประเภทคลาสสิกทั้งของตะวันออกและตะวันตก เรียนรู้อย่างเชี่ยวชาญในพระคัมภีร์โบราณ เช่น โทราห์ ทัลมุด ไบเบิ้ล คัมภีร์พระเวท มหากาพย์ ของโลก

            ยามว่างข้าพเจ้าจะมีอารมณ์สุนทรีย์ฝึกหัดแต่งคำประพันธ์บทกวีนิพนธ์ไปนำเสนอในต่างประเทศ เช่น   สมาคมนักกวีโลก แถมนำบทกวีนิพนธ์ ชื่อ A Song Of Peace from Mother Earth-บทเพลงแห่งสันติภาพจากแม่พระธรณี ไปขายได้เล่มละ 10 เหรียญสหรัฐ เป็นแรงบันดาลใจ ว่า คนทำลายผืนโลก คือ แม่พระธรณี โดยเฉพาะคนไทย ทำลายผืนแผ่นดินของตัวเองอย่างโหดร้ายทารุณ ฆ่าแม่พระธรณี ก็ คือฆ่าตัวตาย เช่น น้ำท่วม ผืนป่าหมด มีแต่ความแล้ง และภัยพิบัติต่างๆเกิดขึ้นเพราะเราทำร้ายโลก คือแม่พระธรณี

          วันหนึ่งเมื่ออายุ 30 ปี ณ เวลานั้นข้พเจ้ามั่นใจว่าตนเองจะไม่มีครอบครัวส่วนตัว เพราะไม่ถูกจริตกับการเป็นนักวิชาการบ้าหาความรู้ เลยมองว่า ในอนาคตเราจะดำรงชีวิตอยู่อย่างไรไม่ให้ว่างเปล่าตัวคนเดียวเอกาหาใครพูดด้วยไม่ได้ เลยคิดว่า จะทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับประชาชน ด้วย ความสามารถที่มีอยู่ และสังเกตว่า นักศึกษาไทยนำเสนอในเวทีสาธารณะไม่เก่งเลย อย่าว่าแต่นักศึกษาเหล่าอาจารย์ก็เช่นกัน สอนน่าเบื่อ ก็มีมาก ช่วงนั้น คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน เปิดหลักสูตรปริญญาโทรุ่นแรก เรียนช่วงเย็น ข้าพเจ้าดอดไปเรียน ได้เพื่อนๆสื่อมวลชน หันไปทำรายการวิทยุและโทรทัศน์และได้เป็นประธานชมรมรุ่นที่ 36 สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จัดฝึกการพูดให้น้องสื่อมวลชน ที่ต้องสอบผู้ประกาศให้ผ่านตามเกณพ์ จากนั้นจัดฝึกอบรมที่ศูนย์ฝึกราชดำริ ต่อมาถูกเวณคืนสถานที่ จึงดำเนินงานฝึกพูดตามโรงแรมหรูๆ และไปจัดฝึกที่ศูนย์การค้าเพลินจิตเซ็นเตอร์ ค่าที่จอดรถแพง และค่าสถานที่แพง ทำให้ค่าคอร์สแพงตามไปด้วย ต่อมาลูกศิษย์รุ่นเก๋ารามาธิบดี มหิดล แต่ตอนนี้เป็นอาจารย์นายแพทย์วิรัช ทุ่งวชิรกุล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลราชวิถี ได้ให้คำแนะนำที่ดีว่า ถ้าจัดฝึกคอร์สที่ราคาแพง หรูก็จริง แต่ คนไทยจะไม่สามารถเข้าถึงได้ ประกอบกับผลการวิจัยระบุว่า การฝึกพูดที่ดี ต้องไม่เกิน 6 คน  ข้าพเจ้าจึงปรับปรุงห้องที่อาคารเทอดดำริที่ปิดทิ้งไว้นาน มาเป็นศูนย์ฝึกในปัจจุบัน ผลดี คือ ค่าลงทะเบียนถูกลง ให้ประชาชนทุกระดับ ยากดีมีจนสามารถเข้าไปฝึกได้ ถ้าท่านลองหารดูจะเห็นได้ว่า แค่ชั่วโมงละ 100 กว่าบาทเอง

          แสดงว่า อาจารย์วารีญา ไม่ได้ทำธุรกิจ แต่ทำเพื่อประชาชนจะได้มีโอกาสพัฒนาตนเองในแนวที่เหนือชั้นและราคาถูก จึงไม่มีการจดทะเบียนธุรกิจ ถือเป็นรูปแบบ ครูส่วนตัว –personal teacher/trainer มีผู้คนจากทุกสาขาอาชีพ ทุกสถาบันการศึกษา อายุต่ำสุด 4 ขวบครึ่ง จนถึงอายุ 65 ขึ้นไปสมัครมาฝึกพัฒนา รวมทั้งนักศึกษาที่ไปศึกษาต่อในต่างประเทศ แล้วพบว่า ต้องฝึกพูด กลับมาเยี่ยมบ้านก็มาฝึกพูดกับอาจารย์วารีญา

        การฝึกพูดเพื่อใช้ในการศึกษา อาชีพ และชีวิตส่วนตัวมีแบบแผนการฝึกหลากหลาย เช่น เพื่อพัฒนาตนเองให้ดูดี เพื่อเตรียมสัมภาษณ์งาน เพื่อการเป็นวิทยากรมืออาชีพ  เพื่อการขยายการขายการตลาด เพื่อขึ้นเวทีแข่งขัน เพื่อออกรายการสื่อมวลชนวิทยุโทรทัศน์ เป็นพิธีกรในงาน การออกงานระดับชาติ ระดับนานาชาติในทุกเวที การพูดหาเสียงทางการเมือง การพูดกล่าวปราศรัย กล่าวสุนทรพจน์ การฝึกพูดสำหรับเด็ก เยาวชน และนักศึกษา สำหรับเด็กเล็ก คุณพ่อคุณแม่นิยมพาลูกๆไปฝึกเพื่อเตรียมความพร้อม ทำให้เด็กมีความเชื่อมั่นที่ดี บุคลิกภาพดีมีเสน่ห์ กล้าพูดกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมงดงามน่ารัก ได้รับรางวัลไปหลายคนแล้ว เป็นการเพิ่มคุณวุฒิทางประสบการณ์ ดีกว่า เด็กๆไม่ได้ฝึกการพูดและพัฒนาบุคลิกภาพอย่างเห็นได้ชัด

         บางคน รอให้ตกม้าตายจากบนเวทีก่อน ถึงจะมาฝึกพูด ก็ต้องมาเยียวยาจิตใจ ที่เสียเซลฟ์ อย่างรุนแรงท่ามกลางสายตาเจ้านายที่ผิดหวัง ลูกน้องที่ขาดความเชื่อมั่น ลดอีโก้แล้ว รีบไปฝึกพูดจนประสบความสำเร็จ เปลี่ยนตัวเองใหม่ ได้ชีวิตใหม่ เจริญก้าวหน้าต่อไป ไม่มีที่สิ้นสุด บางท่าน ตัดสินใจลาออกจากการเป็นมนุษย์เงินเดือน อย่างกล้าหาญ แล้วไปฝึกพูด เพื่อเปิดธุรกิจของตนเอง จนสามารถประกาศกับตนเองอย่างเต็มปากว่า ปีหน้าดิฉันจะทำรายได้ให้ได้ 100 ล้านบาท นี่คืออานิสงส์ของการฝึกพูดและพัฒนาศักยภาพที่ศูนย์ความรู้วารีญา

        สิ่งที่คิดแล้วได้กระทำจริง คือการฝึกอบรมนี้ หลายท่านที่รู้จักมักจะบอกว่า ไม่มีทางสำเร็จ แต่ผ่านมาแล้ว 15 ปี บวกทักษะการเป็นอาจารย์มา 40 ปี ทำงานด้านการจัดการเรียนการสอนและการสร้างหลักสูตร การเตรียมแบบฝึกหัดที่เชี่ยวชาญเหมาะกับแต่ละความต้องการของสาขาอาชีพ ด้วยประสบการณ์ที่ช่ำชองในความเป็นครูและอาจารย์มหาวิทยาลัยชั้นหนึ่งของประเทศไทย อาจารย์มั่นใจว่า ศิษย์ทุกท่านจะได้รับการเจียระนัยให้เป็นเพชรน้ำหนึ่งแห่งวงการวิชาชีพของท่านได้อย่างแน่นอน เพราะทุกนาที สอนด้วยใจและวิญญาณความเป็นครู ทุ่มเท มุ่งมั่น ให้ทุกท่านประสบความสำเร็จทันตาเห็น .

รองศาสตราจารย์วารีญา ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม

 

ท่านสามารถนัดพบเพื่อขอคำปรึกษาหารือ  

  ด้านการพัฒนาศักยภาพชีวิตได้โดยตรงกับอาจารย์ได้ทุกวัน

  ที่ โทร 09-9061-1452 /Lline:wareeya99 

ขอขอบคุณท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจ

ขอคำปรึกษาในด้านการพัฒนาศักยภาพชีวิต

ช่วงนี้คึกคักเป็นพิเศษ

สำหรับน้องๆกลุ่มนิสิตนักศึกษาที่กำลังเตรียมตัวสู่อนาคตอันสดใส

ได้พากันสมัครเข้าฝึกทักษะการพูดกันอย่างไม่ขาดสาย 

ช่วงนี้อายุน้อยที่สุด คือ 7 ขวบครึ่งค่ะ

และท่านที่มาฝึกอายุสูงสุดคือ 65 ปี ค่ะ

เห็นไหมคะ ฝึกพัฒนาศักยภาพ

สามารถทำได้ไม่จำกัดอายุ

และระดับการศึกษา

 ต้องขอขอบคุณท่านผู้ปกครอง คุณพ่อ คุณแม่

ที่โทรสอบถาม ค้นหาที่ฝึกพูดและตัดสินใจเลือกให้เยาวชนของท่านฝึกพูดและพัฒนาบุคลิกภาพกับอาจารย์วารีญา จากประสบการณ์ที่ผ่านมา ร้อยเปอร์เซ็นต์ประสบความสำเร็จเหนือชั้นทุกคนค่ะ

 เยาวชนที่ฝึกพูดแนววาทศาสตร์ผู้นำแบบแผนพัฒนาศักยภาพ

จะประสบความสำเร็จสูงเหนือชั้นกว่าคนที่ไม่ได้ฝึกอย่างชัดเจน พิสูจน์แล้ว่า ใช่ เลย ค่ะ

คำถามคือ

-นักเรียน นิสิต นักศึกษา ควรฝึกทักษะการพูดและพัฒนาบุคลิกภาพไหม เมื่อไหร่ที่ควรฝึก?

คำตอบคือ

-ควรฝึกเพื่อเตรียมตัวไว้ล่วงหน้า มีคำกล่าวไว้ว่า "โชคดี" คือ โอกาศ บวก ความพร้อมค่ะ คุณสมบัติที่ดี ควรบ่มเพาะไว้แต่เนิ่นๆ จะได้ไม่รู้สึกผิดหวังในตัวเองที่สู้คนอื่นไม่ได้

การนำเสนอตนเองในชั้นเรียน ในเวทีของสถาบันการศึกษา คือ จุดเริ่มแรกของความสำเร็จในชีวิตการศึกษา การงานอาชีพ และชีวิตส่วนตัวค่ะ

 แบบแผนการพัฒนาศักยภาพที่ฝึกจะช่วยเตรียมชีวิตใหม่ที่ดีและก้าวไกลแก่เยาวชน

 เป็นวิชาที่ไม่มีสอนในระบบการศึกษาไทยเลยค่ะ

ไม่ว่าจะระดับไหน เด็กไทยจึงขาดตกบกพร่องในส่วนนี้ซึ่งกลับมีความสำคัญต่อชีวิตของพวกเขาไม่น้อยไปกว่าการเรียนหนังสือ

 อีกประการหนึ่ง เป็นการฝึกที่เหมือนการเจียรนัยเพชร ซึ่งในชั้นเรียนโดยทั่วไปในระบบการศึกษาไทยทำได้ยาก เพราะต้องใช้ความรู้แบบสหวิทยาการอย่างรู้ลึกรู้จริงและประยุกต์ได้เหมาะสมกับลักษณะปัญหาแต่ละคนที่เข้าคอร์สฝึก

- ถ้าเรารู้สึกว่าตอนนี้ ทำอะไรมันก็คิดไม่ออก ทำไม่ได้ เหมือนกับว่า ชีวิตมาถึงทางตัน เราควรจะทำอย่างไรดี?

คำตอบ ; เวลาที่คุณมีความรู้สึกว่า ชีวิตมาถึงทางตัน ทำอะไรไปก็ยังไม่ดีขึ้น คุณควรต้องฝึกทักษะการพัฒนาศักยภาพ เพราะว่า จะช่วยขยายบริบทความสามารถทางปัญญา และการแก้ไขปรับเปลี่ยนจุดอ่อน ไปสู่จุดเข้มแข็งให้แก่คุณได้ ถ้าคุณมัวแต่ปล่อยไปเรื่อยๆ ชีวิตของคนจะเข้าถึงตาจน จมปลัก กดดันอยู่ในความทุกข์

2.คุณว่าทักษะอะไรที่สำคัญที่สุดในการทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิต การงาน และการศึกษา?

คำตอบ ; มีสุภาษิตไทย บรรพบุรุษของเรา ท่านสอนไว้ว่า ปากเป็นเอก เลขเป็นโท หนังสือ เป็นตรี ชั่วดีเป็นตรา

                   การเข้าถึงผู้คน ด้วยการสื่อสาร การพูด การนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ สำคัญที่สุด ถ้าคุณอยากรวยอย่าปิดตัว อย่าเก็บตัว  ก่อนที่คุณจะได้ประโยชน์จากใคร คุณต้องทำตัวให้เป็นประโยชน์ก่อน คุณต้องมีศิลปะการสร้างมิตรภาพที่ดีและจริงใจ ไม่ใช่เสแสร้ง สิ่งนี้ต้องมาจากจิตใจที่ดีภายในของคุณเอง คุณต้องพัฒนาจิตให้ดีก่อน คุณต้องฝึกทักษะการพูดแบบหลักวาทศาสตร์ผู้นำ  ข้อสำคัญที่สุด คุณจะทำตัวให้เป็นที่ชื่นชอบได้อย่างไร ถ้าคุณไม่ได้ฝึก วาจาให้งดงาม

3.ลูกพูดไม่ชัด ทำอย่างไรดี

คำตอบ ;ได้เรียนถาม นพ.วิรัช ทุ่งวชิรกุล ทีมพัฒนาศักยภาพของศูนย์ฯ ท่านได้ให้ข้อแนะนำว่า ให้ทำดังนี้ 1) ตรวจการรับฟังก่อน ว่า การรับฟังเป็นปกติหรือเปล่า  เพราะถ้าการรับฟังหรือหู ประสาทหูพิการ ทำให้การรับฟังไม่ชัด ย่อมทำให้พูดภาษาไม่ชัดได้ 2) เมื่อพบสาเหตุทางสรีรวิทยาแล้ว ให้เข้าคอร์สฝึกการเปล่งเสียง (vocal training)ที่จะมีการฝึกการใช้อวัยวะการเปล่งเสียง ให้สามารถผลักเสียงออกมาได้อย่างชัดเจนได้ในทุกภาษาที่ต้องการฝึก เพราะงานนี้ ทีมเราเฝ้าศึกษาวิจัยมานานพอสมควรทีเดียว ว่า การฝึกเสียงลักษณะไหนบ้างที่จะทำให้การเปล่งเสียงได้ชัดเจน

เด็กหรือผู้ใหญ่ที่ออกเสียง เปล่งเสียงไม่ชัดเจน จะเป็นปมด้อย ดูเป็นตัวตลก และฟังแล้วไม่น่าเชื่อถือ ต้องเข้าคอร์สฝึกทักษะการเปล่งเสียง แนวของศูนย์ฯเราเป็น ศิลปะการเปล่งเสียง

 

คำถาม: คอร์สฝึกทักษะการพูดและพัฒนาบุคลิกภาพหลักวาทศาสตร์ผู้นำ มีรายละเอียดอย่างไรบ้าง

คำตอบ: เป็นกระบวนการฝึกแบบบูรณาการ คือ ฝึกหลายๆทักษะมาผสมผสานกันเพื่อเสริมสร้างทักษะนักพูดที่เชี่ยวชาญและมีบุคลิกภาพแบบผู้นำยุคใหม่

มีการฝึกบริหารลมหายใจ ฝึกการเปล่งเสียงอย่างถูกวิธี

ฝึกให้มีสไตล์การพูดหลักวาทศาสตร์ผู้นำ มาตรฐานสากล คือ คุณสามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้ในทุกวงการ ทั้งเวทีในท้องถิ่น ในประเทศ และต่างประเทศ นำไปใช้ปฏิบัติในงานได้อย่างหลากหลาย เสริมสร้างเสน่ห์และทักษะการปฏิสัมพันธ์ การวิเคราะห์ผู้ฟัง

รวมทั้งฝึกกระบวนการคิดแบบบูรณาการ การฟังอย่างมีประสิทธิภาพ การเตรียมบทสคริปท์ที่จะนำเสนอ หรือเผยแพร่

ทักษะการพูดแต่ละท่านจะเน้นเป็นพิเศษให้เหมาะกับการนำไปใช้ เช่น การพูดเพื่อการขายขยายตลาดและเครือข่าย การพูดเป็นวิทยากร การพูดนำเสนอโครงการ การพูดเป็นพิธีกร และเพื่อการสอบสัมภาษณ์เป็นต้น

ที่นี่เราเน้นการติวเข้มรายบุคคล และกลุ่มเล็กๆ ตามมาตรฐานการฝึกพูดทั่วโลกที่ไม่ควรฝึกเกินกลุ่มละ 6 คน

เราไม่มุ่งแสวงหายอดเงินค่าฝึกอบรม หรือเพียงแค่ทำเพื่อหาเงินเข้ากระเป๋าอย่างที่เปิดกันเกร่อเป็นกลุ่มใหญ่ที่มีอยู่โดยทั่วๆไป และครูฝึกก็ขาดประสบการณ์ ไม่เคยผ่านประสบการณ์ด้านการจัดหลักสูตรการศึกษาใดๆมาเลย การฝึกกลุ่มใหญ่แค่เกิน 10 คน ก็เท่ากับไม่ได้ฝึกอะไรแล้ว แถมยังเสียเวลาไปนั่งดู นั่งฟัง ไร้สาระ เสียเวลาเปล่า

การฝึกกลุ่มใหญ่ๆเห็นคนเยอะ นึกทึกทักว่า นั่นเราจะได้ฝึกพูดเวทีสาธารณะ แต่จริงๆแล้ว ที่ผู้เข้าฝึกจะไม่ค่อยได้มีโอกาสฝึกฝนการพูดและพัฒนาบุคลิกภาพ ต้องรอคิวฝึกนานกว่าจะมาถึงรอบที่แต่ละคนจะได้ฝึก

เพื่อผลสัมฤทธิ์แก่ทุกท่านที่เข้ามาฝึกทักษะ เราเน้นการฝึกฝนและการพัฒนาศักยภาพ จนท่านเป็นนักพูดระดับอาชีพเหนือชั้นกว่าใครๆที่ไม่ได้มาฝึกแนววาทศาสตร์ผู้นำ

หลักการฝึกของเรา ใช้มาตรฐานสากลที่มีการฝึกฝนในสถาบันระดับแนวหน้าทั่วโลก เราเน้นติวเข้มรายบุคคลและกลุ่มเล็กไม่เกิน 6 ท่าน และแห่งเดียวที่นี่ ที่มีอาจารย์ที่เชี่ยวชาญจริง

 

อาจารย์จะออกแบบหลักสูตร และแบบฝึกหัด การใช้ระบบวิภาษวิธี (dialectic method) คือ การสนทนาโต้ตอบในประเด็นที่ใช้ฝึกแบบพัฒนายกระดับสติปัญญาควบคู่ไปกับการฝึกพูดและพัฒนาบุคลิกภาพ

การฝึกอัจฉริยภาพการสร้างความจำที่ดีเลิศ ที่จะเสริมสร้างความเป็นนักพูดที่เด่น และพูดได้คล่อง จำบทได้อย่างแม่นยำ ไม่ต้องดูบทก็พูดได้อย่างสนุกเพลิดเพลิน วิธีนี้ช่วยบริหารสมองและช่วยให้ไม่เป็นคนขี้หลงขี้ลืมในระยะยาวได้ เป็นคุณลักษณะที่ดีของนักบริหาร

การฝึกกระบวนการคิด การฝึกจิตให้มีพลังจิต การ แก้ไขจุดอ่อน ข้อบกพร่อง ให้หายจากอาการประหม่า ได้เด็ดขาด หรือท่านอาจจะได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์สะเทือนใจในชีวิตและมันกัดกร่อน ความเชื่อมั่นที่ดีในตัวคุณไป

สำหรับท่านที่ต้องการฝึกอย่างเชี่ยวชาญด้านการนำเสนอโครงการเพื่อธุรกิจและเพื่อการศึกษา-Project Presentation and Discourse Speech ระดับปริญญาโท ปริญญาเอกที่จะนำเสนอทั้งในภาษาไทย อังกฤษ ในประเทศไทย หรือเตรียมไปนำเสนอในต่างประเทศให้ได้รับการยอมรับประสบความสำเร็จสูงอย่างมั่นใจ เรามีคอร์สพิเศษ ติวเข้มเตรียมพร้อมให้ท่าน 21 ชม./ค่าลงทะเบียนท่านละ 4,500.-บาทเท่านั้น สมัครฝึกได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

มาที่นี่ คุณจะได้รับการวิเคราะห์และแก้ไขได้ผลหายขาด ทำให้หลุดพ้นจากชีวิตเก่าๆเดิมๆที่น่าเบื่อหน่ายและไม่ประสบความสำเร็จ สภาพท้อแท้ที่กดดันลึกๆ ไม่มีความสุข กลายเป็นคนใหม่ ที่โล่ง ปลอดโปร่ง มีวิสัยทัศน์ในการสร้างชีวิตใหม่

ตลอดเวลา คุณจะมีแต่ความท้าทาย สนุก เพลิดเพลิน และสุขใจ

นอกจากนี้ เรามีสถานที่ห้องฝึกที่ทันสมัยอุปกรณ์ใหม่ โสตทัศนูปกรณ์ เครื่องเสียงอย่างดีปลอดเชื้อครบครัน  คุณภาพสูง ทันสมัย โปร่งสบาย และบรรยากาศดี

ไว้คอยต้อนรับทุกท่านที่ชื่นชอบการพัฒนาศักยภาพชีวิตให้ก้าวไกล เจริญรุ่งเรืองยิ่งยืนนานตลอดไป 



ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด







Copyright © 2010 All Rights Reserved.
wareeya.com :ศูนย์แห่งการพัฒนาศักยภาพแบบบูรณาการ-a center for integral human potentiality development ,consultant and services. Network Cooperation with TRBAS