ReadyPlanet.com
dot
bulletRhetoric For Leadership การฝึกพูดหลักวาทศาสตร์ผู้นำ
bulletคอร์สฝีกอบรมเทคนิคการนำเสนอแบบมืออาชีพ Professional Presentation
bulletคอร์สฝึกพูดและพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา
bulletคอร์สพัฒนาบุคลิกภาพและฝึกพูดเพื่อการทำงานสัมภาษณ์งาน
bulletคอร์สฝึกพูดเป็นวิทยากรระดับผู้เชี่ยวชาญ--Expert Speaker Speech Practice Course
bulletคอร์สการพัฒนาภาวะผู้นำและการสื่อสาร Leadership & Effective Communication Development Course
bulletตอบคำถามรายละเอียดคอร์สฝึกพูดฯ58
bulletคอร์สฝึกอบรมศิลปะการพูดในการฝึกอบรม
bulletคอร์สการพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดเพื่อการทำงาน
bulletคอร์สการเป็นวิทยากรเชิงปฏิบัติการด้านจิตและการพัฒนาจิต
bulletคอร์สฝึกเสียงเพื่อการพูดและการร้องเพลง
bulletประชาสัมพันธ์คอร์สยอดนิยม
bullet“คอร์สทักษะการนำเสนอแบบมืออาชีพและการพูดเวทีสาธารณะ เพื่อปฏิบัติงานในการประชุมระดับนานาชาติ”
bulletPublic Speaking and Leadership Building Course for International Students
bulletแบรนด์แนมทรัสเบส TRBAS สำหรับบริการแก่องค์กร
bulletคอร์สพัฒนาศักยภาพแนวใหม่ แบบ on line ผสมผสานเปิดแล้ว
bulletข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ฝึกทักษะการพูดและพัฒนาบุคลิกภาพวาทศาสตร์ผู้นำ
bulletใบสมัครลงทะเบียนจองคอร์ส- Registration Form
bulletคอร์สฝึกภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ Integrated English
bulletผลงานทางวิชาการและวิจัย
คอร์สฝึกเสียงเพื่อการพูดและการร้องเพลง

 

 สำหรับท่านที่มีปัญหาคุณภาพของเสียง(Voice)

การใช้เสียงเพื่อการพูดและการร้องเพลง

เช่น เปล่งเสียงคีย์สูงแสบแก้วหูอยู่ตลอดเวลา

เสียงต่ำอยู่ในลำคอพูดแล้วฟังไม่ชัดเจน

เสียงแตกพร่า แหบ ห้าว กระด้างไม่น่าฟัง

ทำให้คนฟังรำคาญไม่อยากฟัง

เสียงอู้อี้ฟังไม่รู้เรื่อง

ขอเชิญพัฒนาทักษะการใช้เสียง

คุณภาพเสียงมีความสำคัญต่อการพูดและการร้องเพลง

ต้องฝึกจึงจะดีต่อชีวิต

คอร์ส การฝึกเสียงเพื่อการพูดและการร้องเพลง

 

Professional Voice Practice for Public Speech and Singing

สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทาง ไลน์:wareey99

โดยส่งชื่อ จองวันและเวลาฝึก

ค่าสมัครท่านละ 4,500.00 บาท/ฝึก 21 ชั่วโมง

สมัครพร้อมโอนเงินเข้าบัญชีภายใน 2 วัน

ได้ส่วนลดพิเศษเหลือเพียงท่านละ 3,900.00 บาท

ด้วยแบบแผนการฝึกแบบสากล  มีหลักวิชา และทดสอบวิจัย

รับรองผลได้คุณภาพเสียงดีแน่นอน

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
wareeya.com :ศูนย์แห่งการพัฒนาศักยภาพแบบบูรณาการ-a center for integral human potentiality development ,consultant and services. Network Cooperation with TRBAS