ReadyPlanet.com
dot
bulletRhetoric For Leadership การฝึกพูดหลักวาทศาสตร์ผู้นำ
bulletคอร์สฝีกอบรมเทคนิคการนำเสนอแบบมืออาชีพ Professional Presentation
bulletคอร์สฝึกพูดและพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา
bulletคอร์สพัฒนาบุคลิกภาพและฝึกพูดเพื่อการทำงานสัมภาษณ์งาน
bulletคอร์สฝึกพูดเป็นวิทยากรระดับผู้เชี่ยวชาญ--Expert Speaker Speech Practice Course
bulletคอร์สการพัฒนาภาวะผู้นำและการสื่อสาร Leadership & Effective Communication Development Course
bulletตอบคำถามรายละเอียดคอร์สฝึกพูดฯ58
bulletคอร์สฝึกอบรมศิลปะการพูดในการฝึกอบรม
bulletคอร์สการพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดเพื่อการทำงาน
bulletคอร์สการเป็นวิทยากรเชิงปฏิบัติการด้านจิตและการพัฒนาจิต
bulletคอร์สฝึกเสียงเพื่อการพูดและการร้องเพลง
bulletประชาสัมพันธ์คอร์สยอดนิยม
bullet“คอร์สทักษะการนำเสนอแบบมืออาชีพและการพูดเวทีสาธารณะ เพื่อปฏิบัติงานในการประชุมระดับนานาชาติ”
bulletPublic Speaking and Leadership Building Course for International Students
bulletแบรนด์แนมทรัสเบส TRBAS สำหรับบริการแก่องค์กร
bulletคอร์สพัฒนาศักยภาพแนวใหม่ แบบ on line ผสมผสานเปิดแล้ว
bulletข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ฝึกทักษะการพูดและพัฒนาบุคลิกภาพวาทศาสตร์ผู้นำ
bulletใบสมัครลงทะเบียนจองคอร์ส- Registration Form
bulletคอร์สฝึกภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ Integrated English
bulletผลงานทางวิชาการและวิจัย
คอร์สฝึกพูดและพัฒนาบุคลิกภาพวาทศาสตร์ผู้นำ

คอร์สฝึกพูดและพัฒนาบุคลิกภาพ

หลักวาทศาสตร์ผู้นำ    

 เป็นเทคนิคการฝึกพูด  

ที่ได้ผลดีที่สุดและติดตัวผู้ฝึกอย่างยั่งยืน  

เป็นมาตรฐานการฝึกพูดระดับมืออาชีพ   

สำหรับความเป็นผู้นำที่เหนือชั้น 

และผู้ที่มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จอย่างมั่นคง

เน้นติวเข้มตัวต่อตัวและกลุ่มย่อย

 

ระบบการฝึก   

เทคนิคการฝึกเสียงระบบโปรเฟสชั่นแนลว้อยซ์    

(Professional Voice Technique System)  

รวม  21 ชม. เพียงท่านละ 4,500.-บาท 

สมัครเดี๋ยวนี้ ทันทีเพียงท่านละ 3,900.-/21 ชม.

ฝึกเดี่ยวท่านละ 4,500.-บาท/21 ชม. 

เน้นฝึกทักษะการพูดที่ท่านต้องการนำไปใช้

หรือต้องการฝึกพูด 2 ภาษาไทย-อังกฤษ

เพื่อเสริมความมั่นใจ    

เพื่อนำไปใช้ในด้านต้านต่างๆได้แก่   

การพูดเป็นวิทยากร พูดบรรยายความรู้    

การพูดเพื่อฝึกอบรมบุคลากร 

การพูดในที่ประชุมสัมมนา    

การเสนอวิทยานิพนธ์สอบป้องกันเพื่อรับปริญญา  

 การสอบสัมภาษณ์เพื่องานและการชิงทุน  

การพูดเพื่อการขายขยายการตลาด     

พูดเพื่อนำเสนอโครงการธุรกิจ พูดเวทีสาธารณะ   

การกล่าวสุนทรพจน์ การพูดปราศรัยต่อสาธารณชน   

นักจัดรายการวิทยุโทรทัศน์ พูดบนเวทีสาธารณะ 

 

ทอล์คโชว์บนเวทีเพื่อความบันเทิง พิธีกร นักจัดรายการ   

การพูดเพื่อเข้าประกวด 

การฝึกพูดเพื่อพัฒนาศักยภาพให้โดดเด่น

 

ท่านมีความมั่นใจได้ว่า

การฝึกพูดแนววาทศาสตร์ผู้นำ

จะส่งเสริมทักษะความสามารถพิเศษ

ศักยภาพของท่านอย่างเหนือชั้น

ประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างรวดเร็ว 

ท่านจะประสบความสุข ความสำเร็จที่บริบูรณ์ 

ทั้งในด้านชีวิต การงาน การศึกษา

เป็นได้ดั่งความฝัน

วาทศาสตร์ผู้นำ

ครบเครื่องเรื่องการพูด

การฝึกพูดที่ได้ผลดีที่สุด 

 เสริมสร้างความเชื่อมั่น ใจ หายประหม่า 

  บุคลิกภาพที่สง่างาม 

  สามารถวางตัวและเข้าสังคมมีระดับได้อย่างภาคภูมิใจ 

เสริมสร้างปฏิภาณอัจฉริยภาพ   

ฝึกกระบวนการคิดที่คล่องแคล่วฉับพลัน  

ต้องฝึกที่นี่   

 แห่งเดียวในประเทศไทย   

ท่านสามารถเข้าคอร์สฝึกทักษะได้ 2 ภาษา  

Public Speaking and Effective Communication   

For Work and Life  

กำลังรับสมัคร 

จองที่นั่งได้ ณ บัดนี้ 

สำหรับปีการศึกษา 2560-2561

ท่านสามารถนัดหมายวันฝึกได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุด  

จัดชั้นฝึกอบรมได้ทุกวัน(ตามนัดหมาย) 

Line:wareeya 99

โทร 087 096 9616 และ โทร  09 9061 1452

 

ขอเชิญสมัครลงทะเบียน

คอร์สฝึกทักษะการพูดและพัฒนาบุคลิกภาพ

เพื่ออาชีพและการศึกษา  

สำหรับบุคคลทั่วไป  

คอร์สพิเศษพัฒนาศักยภาพ 

สำหรับเยาวชน

 เข้าคอร์สนี้แล้วดีอย่างไร

จุดเด่น

                 โครงการฝึกทักษะการพูดและพัฒนาบุคลิกภาพแนววาทศาสตร์ผู้นำจะช่วยในการเสริมสร้างศักยภาพ ประสบการณ์ และความมั่นใจ แก่ท่าน ประกอบด้วยคู่มือ การฝึกที่ตรงตามหลักวิชาการทันสมัยและเที่ยงตรงตามมาตรฐานความรู้ชั้นสูง ที่ผ่านการทดสอบและวิจัยมาแล้วเป็นอย่างดี จึงเหมาะสมและตอบสนองต่อความจำเป็นของการพัฒนาตนเองให้สามารถขยายฐานะการงานและการศึกษาที่สูงขึ้นตามเป้าหมายชีวิตของท่าน                                          

แบบแผนการฝึกอบรม:-

       * เน้นองค์ความรู้แนวสหวิทยาบูรณาการ

    * เน้นฝึกปฏิบัติติวเข้มให้เกิดความชำนาญ

       เทคนิคปฏิบัติเรียนรู้ง่าย เพลิดเพลิน

    * เน้นการพัฒนาภาวะผู้นำ

      และทักษะการพัฒนาจิต                

 

ค่าลงทะเบียนเพียง ท่านละ 4.500.-บาท /21 ชั่วโมง  

สมัครวันนี้ ทันทีพิเศษท่านละ 3,900-บาท

สมัคร 2 ท่านพร้อมกันเหลือเพียงท่านละ 3.500.-บาท

สมัครเป็นกลุ่มพร้อมกัน 6 ท่านเหลือเพียงท่านละ 3,300.-บาท

 

สถานที่ฝึกอบรมได้แก่

ศูนย์ฝึกอาคารเทอดดำริ

เลขที่  1131/4 ห้อง 204

อาคารเทอดดำริ ช้ัน 2 ติดกับร้านอาหารโบกี้

ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี

 เขตดุสิต กทม.10300 

 

มือถือ โทร 087 096 9616 และ โทร09-9061-1452

Line ID: wareeya99 

E-mail:profwareeya@gmail.com

www.wareeya.com

พัฒนาชีวิต พิชิตความสำเร็จที่ยั่งยืน

การฝึกอบรมที่ได้ผลเลิศ

 ต้องได้ครูดีมีวิชา คุณภาพระดับสูง

และมีประสบการณ์อย่างแท้จริง จึงจะดีจริง

The Wareeya Knowledge Center 

ศูนย์แห่งการพัฒนาศักยภาพแบบูรณาการ

ที่นี่ หนึ่งเดียวในประเทศไทย 

We build up your future.

เมื่อจบคอร์สแล้วท่านจะได้รับ

หนังสือรับรองความสำเร็จ

Recommendation of Achievement

เพื่อเป็นหลักฐานแสดงคุณวุฒิความสามารถพิเศษ

ในการสมัครงานและการศึกษาต่อในระดับสูงได้ ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดCopyright © 2010 All Rights Reserved.
wareeya.com :ศูนย์แห่งการพัฒนาศักยภาพแบบบูรณาการ-a center for integral human potentiality development ,consultant and services. Network Cooperation with TRBAS