ReadyPlanet.com
dot
bulletRhetoric For Leadership การฝึกพูดหลักวาทศาสตร์ผู้นำ
bulletคอร์สฝีกอบรมเทคนิคการนำเสนอแบบมืออาชีพ Professional Presentation
bulletคอร์สฝึกพูดและพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา
bulletคอร์สพัฒนาบุคลิกภาพและฝึกพูดเพื่อการทำงานสัมภาษณ์งาน
bulletคอร์สฝึกพูดเป็นวิทยากรระดับผู้เชี่ยวชาญ--Expert Speaker Speech Practice Course
bulletคอร์สการพัฒนาภาวะผู้นำและการสื่อสาร Leadership & Effective Communication Development Course
bulletตอบคำถามรายละเอียดคอร์สฝึกพูดฯ58
bulletคอร์สฝึกอบรมศิลปะการพูดในการฝึกอบรม
bulletคอร์สการพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดเพื่อการทำงาน
bulletคอร์สการเป็นวิทยากรเชิงปฏิบัติการด้านจิตและการพัฒนาจิต
bulletคอร์สฝึกเสียงเพื่อการพูดและการร้องเพลง
bulletประชาสัมพันธ์คอร์สยอดนิยม
bullet“คอร์สทักษะการนำเสนอแบบมืออาชีพและการพูดเวทีสาธารณะ เพื่อปฏิบัติงานในการประชุมระดับนานาชาติ”
bulletPublic Speaking and Leadership Building Course for International Students
bulletแบรนด์แนมทรัสเบส TRBAS สำหรับบริการแก่องค์กร
bulletคอร์สพัฒนาศักยภาพแนวใหม่ แบบ on line ผสมผสานเปิดแล้ว
bulletข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ฝึกทักษะการพูดและพัฒนาบุคลิกภาพวาทศาสตร์ผู้นำ
bulletใบสมัครลงทะเบียนจองคอร์ส- Registration Form
bulletคอร์สฝึกภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ Integrated English
bulletผลงานทางวิชาการและวิจัย
คอร์สฝึกพูดเป็นวิทยากรระดับผู้เชี่ยวชาญ--Expert Speaker Speech Practice Course

  การเป็นวิทยากรระดับผู้เชี่ยวชาญ

Expert Speaker 

สถานภาพแห่งความเป็นเลิศ

บ่งบอกถึงการเป็นที่ยอมรับในระดับมืออาชีพชั้นสูง

ของทุกสาขาอาชีพ

ความมีชื่อเสียงเป็นที่น่านิยมนับถืออย่างปรมาจารย์

น้อมนำไปสู่ความสุขความเจริญต่อสถานภาพชีวิตที่ไร้ขีดจำกัด

ปาฏิหารย์นี้จะบังเกิดขึ้นแก่ท่าน

ต้องมีการฝึกอย่างจริงจัง

คอร์สฝึกพูดเป็นวิทยากรระดับผู้เชี่ยวชาญ

Expert  Speaker Speech Practice Course
จึงออกแบบหลักสูตรอย่างพิถีพิถัน
อย่างตรงกับมาตราฐานสากล
ด้วยเทคนิคการฝึกบ่มเพาะอย่างเอาใจใส่
เจียรนัยท่านให้เป็นเพชรน้ำหนึ่ง
แห่งวงการวิชาชีพของท่าน
องค์ความรู้ความชำนาญทักษะสำคัญประกอบด้วย
1.กลยุทธ์การออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรม
2.การกำหนดหัวข้อ ประเด็น และการสร้างบทบรรยาย
3.การสร้างสรรค์สื่อที่ใช้ในการบรรยาย
4.ทักษะการบรรยายชั้นครู
5.เคล็ดลับการเป็นวิทยากรระดับผู้เชี่ยวชาญ
20 ชม./ปกติ 4,500-บาท/ท่าน
เน้นติวเข้มรายบุคคล ฝึกทักษะอย่างมีประสิทธิภาพ
สมัครวันนี้ เหลือเพียงท่านละ 3,900-บาท
สมัครพร้อมกัน 2 ท่านเหลือเพียงท่านละ 3,500-บาทเท่านั้น
โดยแจ้งชื่อ นามสกุล และจองฝึกวันแรก วันที่-เวลา  เว้นวันศุกร์ 
 
  โทร  087 096 9616 และ โทร 09-9061-1452
ID: wareeya99
หรือทาง E-mail: profwareeya@gmail.com
 
รับรองประสิทธิผล
พร้อมหนังสือรับรอง
 
 


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
wareeya.com :ศูนย์แห่งการพัฒนาศักยภาพแบบบูรณาการ-a center for integral human potentiality development ,consultant and services. Network Cooperation with TRBAS