ReadyPlanet.com
dot
bulletRhetoric For Leadership การฝึกพูดหลักวาทศาสตร์ผู้นำ
bulletคอร์สฝีกอบรมเทคนิคการนำเสนอแบบมืออาชีพ Professional Presentation
bulletคอร์สฝึกพูดและพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา
bulletคอร์สพัฒนาบุคลิกภาพและฝึกพูดเพื่อการทำงานสัมภาษณ์งาน
bulletคอร์สฝึกพูดเป็นวิทยากรระดับผู้เชี่ยวชาญ--Expert Speaker Speech Practice Course
bulletคอร์สการพัฒนาภาวะผู้นำและการสื่อสาร Leadership & Effective Communication Development Course
bulletตอบคำถามรายละเอียดคอร์สฝึกพูดฯ58
bulletคอร์สฝึกอบรมศิลปะการพูดในการฝึกอบรม
bulletคอร์สการพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดเพื่อการทำงาน
bulletคอร์สการเป็นวิทยากรเชิงปฏิบัติการด้านจิตและการพัฒนาจิต
bulletคอร์สฝึกเสียงเพื่อการพูดและการร้องเพลง
bulletประชาสัมพันธ์คอร์สยอดนิยม
bullet“คอร์สทักษะการนำเสนอแบบมืออาชีพและการพูดเวทีสาธารณะ เพื่อปฏิบัติงานในการประชุมระดับนานาชาติ”
bulletPublic Speaking and Leadership Building Course for International Students
bulletแบรนด์แนมทรัสเบส TRBAS สำหรับบริการแก่องค์กร
bulletคอร์สพัฒนาศักยภาพแนวใหม่ แบบ on line ผสมผสานเปิดแล้ว
bulletข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ฝึกทักษะการพูดและพัฒนาบุคลิกภาพวาทศาสตร์ผู้นำ
bulletใบสมัครลงทะเบียนจองคอร์ส- Registration Form
bulletคอร์สฝึกภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ Integrated English
bulletผลงานทางวิชาการและวิจัย
คอร์สพัฒนาศักยภาพแนวใหม่ แบบ on line ผสมผสานเปิดแล้ว

 

คอร์สพัฒนาศักยภาพพิเศษ On Line ผสมผสาน
กำลังเปิดรับสมัคร
 
 ความรู้คืออำนาจที่มีพลังแรงมาก
เพราะเป็นเครื่องมือที่จะสามารถบันดาลความสำเร็จ
ความมั่งคั่งร่ำรวย และความสุขให้กับชีวิตของเราทุกคน
ความรู้ทำให้คนเรามีความองอาจและมั่นใจในการก้าวเดินออกไปสู่เวทีสาธารณะได้อย่างมั่นใจ
 

คอร์สปรัชญา: กระแสคิดที่ทรงอิทธิพลต่อโลก

คอร์สนี้จะช่วยพัฒนาศักยภาพด้านกระบวนการคิดและความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวคิดสำคัญๆที่เป็นรากฐานของระบบโลกสมัยใหม่ ที่ทำให้เข้าใจระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมืองที่เป็นกระแสเทรนด์สำคัญที่เกิดขึ้นในโลกธุรกิจ วิชาชีพ และความเป็นไปของโลกได้ชัดเจน ไม่ตกกระแส ทำให้เจรจาต่อรองเก่ง รู้เท่าทันโลก และน่านับถือ

คอร์สภาวะผู้นำกับการสื่อสารและการพูดเวทีสาธารณะระดับโกลบอล 

มาะสำหรับท่านที่มีความต้องการทำงานขยายศักยภาพในระดับนานาชาติ ที่ท้าทายทั้งสถานภาพชีวิตและยกระดับรายได้ที่มั่นคง สามารถประกอบอาชีพการงานในท่ามกลางชนชาติต่างๆได้อย่างชาญฉลาด เหนือชั้น

และมีประสิทธิภาพในเวทีนานาชาติ ไทย-อังกฤษCopyright © 2010 All Rights Reserved.
wareeya.com :ศูนย์แห่งการพัฒนาศักยภาพแบบบูรณาการ-a center for integral human potentiality development ,consultant and services. Network Cooperation with TRBAS