ReadyPlanet.com
dot
bulletRhetoric For Leadership การฝึกพูดหลักวาทศาสตร์ผู้นำ
bulletคอร์สฝีกอบรมเทคนิคการนำเสนอแบบมืออาชีพ Professional Presentation
bulletคอร์สฝึกพูดและพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา
bulletคอร์สพัฒนาบุคลิกภาพและฝึกพูดเพื่อการทำงานสัมภาษณ์งาน
bulletคอร์สฝึกพูดเป็นวิทยากรระดับผู้เชี่ยวชาญ--Expert Speaker Speech Practice Course
bulletคอร์สการพัฒนาภาวะผู้นำและการสื่อสาร Leadership & Effective Communication Development Course
bulletตอบคำถามรายละเอียดคอร์สฝึกพูดฯ58
bulletคอร์สฝึกอบรมศิลปะการพูดในการฝึกอบรม
bulletคอร์สการพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดเพื่อการทำงาน
bulletคอร์สการเป็นวิทยากรเชิงปฏิบัติการด้านจิตและการพัฒนาจิต
bulletคอร์สฝึกเสียงเพื่อการพูดและการร้องเพลง
bulletประชาสัมพันธ์คอร์สยอดนิยม
bullet“คอร์สทักษะการนำเสนอแบบมืออาชีพและการพูดเวทีสาธารณะ เพื่อปฏิบัติงานในการประชุมระดับนานาชาติ”
bulletPublic Speaking and Leadership Building Course for International Students
bulletแบรนด์แนมทรัสเบส TRBAS สำหรับบริการแก่องค์กร
bulletคอร์สพัฒนาศักยภาพแนวใหม่ แบบ on line ผสมผสานเปิดแล้ว
bulletข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ฝึกทักษะการพูดและพัฒนาบุคลิกภาพวาทศาสตร์ผู้นำ
bulletใบสมัครลงทะเบียนจองคอร์ส- Registration Form
bulletคอร์สฝึกภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ Integrated English
bulletผลงานทางวิชาการและวิจัย

 ในท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลกและชีวิต

 ที่เกิดขึ้นเป็นกระแสอยู่ตลอดเวลา 

คนเราต้องรู้จักการเรียนรู้ที่จะกระทำและมีพฤติกรรมที่มีประสิทธิภาพ

เสริมสร้างศักยภาพให้ทันสมัย และมีนวัตกรรมอยู่เป็นระยะๆ

เราจึงจะดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข

และยังมีกำลังความสามารถที่จะช่วยเหลือสังคมและคนอื่นๆที่ลำบากกว่าเราได้ด้วย

การหมั่นรื้อสร้างตัวตนอยู่อย่างสมำ่เสมอ เป็นจิตสำนึกของคนฉลาดรู้เท่าทันโลกและชีวิต

ดังนั้น ถ้าท่านรู้สึกว่า ชีวิตเริ่มฝืดถึงทางตัน

ควรสละเวลาไปเข้าคอร์สพัฒนาชีวิตกับอาจารย์วารีญา

จงอย่ามัวปล่อยชีวิตให้ซึมเศร้า

เดินก้าวออกมา แล้วพบกับอาจารย์วารีญา 

ท่านจะได้แสงสว่างใหม่

ที่จักทำให้ชีวิตของท่านโชติช่วงชัชวาลย์อย่างแน่นอนหน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.
wareeya.com :ศูนย์แห่งการพัฒนาศักยภาพแบบบูรณาการ-a center for integral human potentiality development ,consultant and services. Network Cooperation with TRBAS