ReadyPlanet.com
dot
bulletRhetoric For Leadership การฝึกพูดหลักวาทศาสตร์ผู้นำ
bulletคอร์สฝีกอบรมเทคนิคการนำเสนอแบบมืออาชีพ Professional Presentation
bulletคอร์สฝึกพูดและพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา
bulletคอร์สพัฒนาบุคลิกภาพและฝึกพูดเพื่อการทำงานสัมภาษณ์งาน
bulletคอร์สฝึกพูดเป็นวิทยากรระดับผู้เชี่ยวชาญ--Expert Speaker Speech Practice Course
bulletคอร์สการพัฒนาภาวะผู้นำและการสื่อสาร Leadership & Effective Communication Development Course
bulletตอบคำถามรายละเอียดคอร์สฝึกพูดฯ58
bulletคอร์สฝึกอบรมศิลปะการพูดในการฝึกอบรม
bulletคอร์สการพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดเพื่อการทำงาน
bulletคอร์สการเป็นวิทยากรเชิงปฏิบัติการด้านจิตและการพัฒนาจิต
bulletคอร์สฝึกเสียงเพื่อการพูดและการร้องเพลง
bulletประชาสัมพันธ์คอร์สยอดนิยม
bullet“คอร์สทักษะการนำเสนอแบบมืออาชีพและการพูดเวทีสาธารณะ เพื่อปฏิบัติงานในการประชุมระดับนานาชาติ”
bulletPublic Speaking and Leadership Building Course for International Students
bulletแบรนด์แนมทรัสเบส TRBAS สำหรับบริการแก่องค์กร
bulletคอร์สพัฒนาศักยภาพแนวใหม่ แบบ on line ผสมผสานเปิดแล้ว
bulletข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ฝึกทักษะการพูดและพัฒนาบุคลิกภาพวาทศาสตร์ผู้นำ
bulletใบสมัครลงทะเบียนจองคอร์ส- Registration Form
bulletคอร์สฝึกภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ Integrated English
bulletผลงานทางวิชาการและวิจัย
ตอบคำถามรายละเอียดคอร์สฝึกพูดฯ58

 ตอบคำถามรายละเอียดคอร์สฝึกพูดฯ

รายละเอียดคอร์สฝึกพูดและพัฒนาบุคลิกภาพหลักวาทศาสตร์ผู้นำ

 1.เน้นติวเข้มรายบุคคล และกลุ่มเล็กไม่เกิน 6 ท่าน

     21 ชม./ปกติ 4,500-บาท  สมัครวันนี้เหลือท่านละ 3,900.-บาท

     สมัคร 2 ท่าน เหลือเพียงท่านละ 3,500.-บาท

     สมัครพร้อมกัน 6 ท่านเหลือเพียงท่านละ 3,300.-บาท                    

                           ถ้าต้องการ ฝึกเดี่ยวท่านละ 21 ชม./4,500.-บาท

2. ส่งชื่อ จองวันและเวลาที่ต้องการไปฝึกวันแรก

/พร้อมโอนเงินเข้าบช ออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ ศาลายา

เลขที่ บช 316 2 01013 5

ชื่อวารีญา ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม

วันฝึกจองได้ทุกวัน เว้น วันศุกร์

อาจารย์จะตอบกลับมาเพื่อยืนยันวันฝึก

 

3.แบบแผนการฝึก แบบสากล

คือ ฝึกลมหายใจเพื่อการพูดและการร้องเพลง

 

ฝึกสรีรวิทยาการเปล่งเสียง –ฝึกออกเสียงภาษาไทยให้ถูกต้อง

-ฝึกการกำหนดความจำฉับพลันเพื่อการพูด

 

-แก้ไขอาการประหม่า เสียงสั่น r พูดเสียงในลำคอฟังไม่ชัดเจน

 -ฝึกกำหนดจิตให้สงบมั่นคง

--ฝึกหลักวาทศาสตร์ผู้นำ 

การพัฒนาบุคลิกภาพผู้นำ การเดิน การวางตัว

การออกสื่อ การสัมภาษณ์

 

ฝึกการพูดในวระต่างๆ ฝึกการนำเสนอแบบมืออาชีพ

ฝึกการพากย์เสียงให้มีลีลาหลากสไตล์ได้อารมณ์

 

4.สถานที่: ฝึกที่อาคารเทอดดำริ ติดร้านโบกี้

   เยื้องสถานีรถไฟสามเสน

 

  ชั้น 2 ห้อง 204 ถนนนครไชยศรี –เทอดดำริ

  เขตดุสิต กทม.10300

โทร 087 096 9616/089 9061 1452- Line ID :wareeya99

           โทรสาร 02 241 3879/www.wareeya.comชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดCopyright © 2010 All Rights Reserved.
wareeya.com :ศูนย์แห่งการพัฒนาศักยภาพแบบบูรณาการ-a center for integral human potentiality development ,consultant and services. Network Cooperation with TRBAS