ReadyPlanet.com
dot
bulletRhetoric For Leadership การฝึกพูดหลักวาทศาสตร์ผู้นำ
bulletคอร์สฝีกอบรมเทคนิคการนำเสนอแบบมืออาชีพ Professional Presentation
bulletคอร์สฝึกพูดและพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา
bulletคอร์สพัฒนาบุคลิกภาพและฝึกพูดเพื่อการทำงานสัมภาษณ์งาน
bulletคอร์สฝึกพูดเป็นวิทยากรระดับผู้เชี่ยวชาญ--Expert Speaker Speech Practice Course
bulletคอร์สการพัฒนาภาวะผู้นำและการสื่อสาร Leadership & Effective Communication Development Course
bulletตอบคำถามรายละเอียดคอร์สฝึกพูดฯ58
bulletคอร์สฝึกอบรมศิลปะการพูดในการฝึกอบรม
bulletคอร์สการพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดเพื่อการทำงาน
bulletคอร์สการเป็นวิทยากรเชิงปฏิบัติการด้านจิตและการพัฒนาจิต
bulletคอร์สฝึกเสียงเพื่อการพูดและการร้องเพลง
bulletประชาสัมพันธ์คอร์สยอดนิยม
bullet“คอร์สทักษะการนำเสนอแบบมืออาชีพและการพูดเวทีสาธารณะ เพื่อปฏิบัติงานในการประชุมระดับนานาชาติ”
bulletPublic Speaking and Leadership Building Course for International Students
bulletแบรนด์แนมทรัสเบส TRBAS สำหรับบริการแก่องค์กร
bulletคอร์สพัฒนาศักยภาพแนวใหม่ แบบ on line ผสมผสานเปิดแล้ว
bulletข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ฝึกทักษะการพูดและพัฒนาบุคลิกภาพวาทศาสตร์ผู้นำ
bulletใบสมัครลงทะเบียนจองคอร์ส- Registration Form
bulletคอร์สฝึกภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ Integrated English
bulletผลงานทางวิชาการและวิจัย
คอร์สฝึกอบรมศิลปะการพูดในการฝึกอบรม

 คอร์สฝึกอบรมศิลปะการพูดในการฝึกอบรม

อาจารย์ผู้สอน:

       รองศาสตราจารย์วารีญา ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม

วัตถุประสงค์ของคอร์ส:

      เพื่อเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติงานด้านการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้แก่บุคลากรในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ ได้ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่วางแผนงานสร้างบุคลากรตามที่กำหนดไว้ เนื่องจากการฝึกอบรมต้องมีการกระทอยู่อย่างสม่ำเสมอ ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานด้านการฝึกอบรม ควรได้รับการส่งเสริมให้สามารถทำงานฝึกอบรมได้อย่างชำนาญ  

กลุ่มเป้าหมายที่ควรเข้ารับการฝึกอบรมคอร์สนี้

คอร์สนี้เหมาะสำหรับท่านที่มีบทบาทในงานด้านการฝึกอบรมทั้งแก่บุคลากรภายในหน่วยงาน องค์กร และรับเชิญเป็นเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมในโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตลอดจนงานด้านการนำเสนอเชิงการฝึกอบรมสู่เวทีสาธารณะ การนำเสนอออกสู่สือมวลชนต่างๆ เช่น ทางรายการวิทยุและโทรทัศน์

เพราะงานด้านการฝึกอบรม มีหลายทักษะที่จะต้องได้รับการฝึกฝนอย่างชำนาญกับครูที่ผ่านประสบการณ์มาอย่างเชี่ยวชาญ

อัตราค่าลงทะเบียน:

ฝึกอบรมรวม 21 ชม./4,500.บาท ต่อท่าน

สมัครลงทะเบียนวันนี้ เหลือเพียงท่านละ 3,900-บาท 

สมัครพร้อมกันตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป เหลือเพียงท่านละ 3,500.-บาท

แบบแผนการฝึก:

เน้นติวเข้ม ฝึกตั้งแต่ การเตรียมเนื้อหาการอบรม การสร้างหลักสูตร การทำแผนการสอนอบรม การจัดเตรียมชุดฝึกอบรมและเอกสารแจกในการฝึกอบรม กิจกรรมในระหว่างการฝึกอบรม เน้นศิลปะการพูดในการฝึกอบรม ให้สนุกเพลิดเพลิน การกระตุ้น การสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาคนตามเป้าหมายของการฝึกอบรม

วิธีการสมัคร:

      แจ้งชื่อ นามสกุล ระบุจองวันฝึก พร้อมโอนเงินค่าลงทะเบียนเข้าบช เก็บใบสลิปท์ไว้แสดง/หรือแจ้ง ไปที่  โทร 09-9061-1452 Line ID wareeya99 

เลขที่บช SCB สาขาศาลายา 316 201013 5

ชื่อ วารีญา ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม

      หน่วยงานสามารถส่งเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม มาเข้าคอร์สได้

สถานที่ฝึก:

            อาคารเทอดดำริ ติดร้านโบกี้ เยื้องสถานีรถไฟสามเสน ชั้น 2 ห้อง 204

            เลขที่ 1131/4 ถนนเทอดดำรินครไชยศรี

แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต

 มือถือ 09-9061-1452

Line:wareeya99ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดCopyright © 2010 All Rights Reserved.
wareeya.com :ศูนย์แห่งการพัฒนาศักยภาพแบบบูรณาการ-a center for integral human potentiality development ,consultant and services. Network Cooperation with TRBAS