ReadyPlanet.com
dot
bulletRhetoric For Leadership การฝึกพูดหลักวาทศาสตร์ผู้นำ
bulletคอร์สฝีกอบรมเทคนิคการนำเสนอแบบมืออาชีพ Professional Presentation
bulletคอร์สฝึกพูดและพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา
bulletคอร์สพัฒนาบุคลิกภาพและฝึกพูดเพื่อการทำงานสัมภาษณ์งาน
bulletคอร์สฝึกพูดเป็นวิทยากรระดับผู้เชี่ยวชาญ--Expert Speaker Speech Practice Course
bulletคอร์สการพัฒนาภาวะผู้นำและการสื่อสาร Leadership & Effective Communication Development Course
bulletตอบคำถามรายละเอียดคอร์สฝึกพูดฯ58
bulletคอร์สฝึกอบรมศิลปะการพูดในการฝึกอบรม
bulletคอร์สการพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดเพื่อการทำงาน
bulletคอร์สการเป็นวิทยากรเชิงปฏิบัติการด้านจิตและการพัฒนาจิต
bulletคอร์สฝึกเสียงเพื่อการพูดและการร้องเพลง
bulletประชาสัมพันธ์คอร์สยอดนิยม
bullet“คอร์สทักษะการนำเสนอแบบมืออาชีพและการพูดเวทีสาธารณะ เพื่อปฏิบัติงานในการประชุมระดับนานาชาติ”
bulletPublic Speaking and Leadership Building Course for International Students
bulletแบรนด์แนมทรัสเบส TRBAS สำหรับบริการแก่องค์กร
bulletคอร์สพัฒนาศักยภาพแนวใหม่ แบบ on line ผสมผสานเปิดแล้ว
bulletข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ฝึกทักษะการพูดและพัฒนาบุคลิกภาพวาทศาสตร์ผู้นำ
bulletใบสมัครลงทะเบียนจองคอร์ส- Registration Form
bulletคอร์สฝึกภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ Integrated English
bulletผลงานทางวิชาการและวิจัย
คอร์สทักษะการพูดเพื่อการบรรยายและเผยแพร่ศาสนธรรม

 

 คอร์สทักษะการพูด

เพื่อการบรรยายและเผยแผ่ศาสนธรรมหลักศาสนาต่างๆ

เหมาะสำหรับท่านที่มีความประสงค์จะเผยแผ่หลักศาสนธรรมศาสนาต่างๆ

เพื่อประโยชน์สุขและสันติภาพแก่มนุษยชาติ

เน้นการฝึกฝนทักษะการพูดบรรยาย

หลักศาสนธรรมทุกศาสนาที่ท่านศรัทธา

โดยฝึกให้ตรงตามมาตรฐาน

หลักศาสนธรรมอย่างครบถ้วนทุกประการ

การพูดสาธยายหลักศาสนธรรม

การขึ้นเวทีพูดแนวสานเสวนา (Dialogue)

การบรรยายแบบกระทู้ข้อศาสนธรรมที่น่าสนใจ

มีการศึกษาจากพระคัมภีร์ทางศาสนา

ที่มีหลักฐานตรงและแม่นยำ

การแนะแนวเทคนิคการปฏิบัติต่างๆ

อย่างมีระเบียบวิธีและเชี่ยวชาญ

ค่าลงทะเบียน ท่านละ 30 ชม/4,500.-บาท

จองเป็นกลุ่ม เหลือเพียงท่านละ 3,500.-บาท

สมัครวันนี้ 1 ท่าน เหลือเพียงท่านละ 3,900.-บาท

ส่งชื่อ /จองวันฝึก/โอนเงินเข้าบช.ล่วงหน้า 

Line ID: wareeya99

โทรและส่งข้อความที่  09-9061-1452

E-mail:profwareeya@gmail.com

สมัครวันนี้ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า


 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดCopyright © 2010 All Rights Reserved.
wareeya.com :ศูนย์แห่งการพัฒนาศักยภาพแบบบูรณาการ-a center for integral human potentiality development ,consultant and services. Network Cooperation with TRBAS