ReadyPlanet.com
dot
bulletRhetoric For Leadership การฝึกพูดหลักวาทศาสตร์ผู้นำ
bulletคอร์สฝีกอบรมเทคนิคการนำเสนอแบบมืออาชีพ Professional Presentation
bulletคอร์สฝึกพูดและพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา
bulletคอร์สพัฒนาบุคลิกภาพและฝึกพูดเพื่อการทำงานสัมภาษณ์งาน
bulletคอร์สฝึกพูดเป็นวิทยากรระดับผู้เชี่ยวชาญ--Expert Speaker Speech Practice Course
bulletคอร์สการพัฒนาภาวะผู้นำและการสื่อสาร Leadership & Effective Communication Development Course
bulletตอบคำถามรายละเอียดคอร์สฝึกพูดฯ58
bulletคอร์สฝึกอบรมศิลปะการพูดในการฝึกอบรม
bulletคอร์สการพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดเพื่อการทำงาน
bulletคอร์สการเป็นวิทยากรเชิงปฏิบัติการด้านจิตและการพัฒนาจิต
bulletคอร์สฝึกเสียงเพื่อการพูดและการร้องเพลง
bulletประชาสัมพันธ์คอร์สยอดนิยม
bullet“คอร์สทักษะการนำเสนอแบบมืออาชีพและการพูดเวทีสาธารณะ เพื่อปฏิบัติงานในการประชุมระดับนานาชาติ”
bulletPublic Speaking and Leadership Building Course for International Students
bulletแบรนด์แนมทรัสเบส TRBAS สำหรับบริการแก่องค์กร
bulletคอร์สพัฒนาศักยภาพแนวใหม่ แบบ on line ผสมผสานเปิดแล้ว
bulletข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ฝึกทักษะการพูดและพัฒนาบุคลิกภาพวาทศาสตร์ผู้นำ
bulletใบสมัครลงทะเบียนจองคอร์ส- Registration Form
bulletคอร์สฝึกภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ Integrated English
bulletผลงานทางวิชาการและวิจัย
คอร์สการพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดเพื่อการทำงาน

ข่าวดีสำหรับหน่วยงาน

ทั้งภาครัฐและเอกชน

บริษัท ห้างร้าน องค์กร

การพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีคุณสมบัติด้านบุคลิกภาพที่

ถึงพร้อมด้วยบุคลิกภาพดี

และมีทักษะการสื่อสารอย่างมืออาชีพ

สำคัญมาก

อีกทั้งยังเป็นแรงบันดาลใจให้บุคลากร

ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง

ขอแนะนำคอร์สที่ได้ผลดีที่สุดและตรงความต้องการที่สุดนั่นคือ

คอร์สพัฒนาบุคลิกภาพ&การพูดเพื่อการทำงาน 
Personality Development & Speech practice

 for Works Course

ฝึกอบรมเข้มข้น 3 วันเต็ม 

องค์ความรู้และทักษะประกอบด้วย

   1.หลักการพัฒนาบุคลิกภาพในการทำงาน

       2.การเสริมสร้างบุคลิกภาพที่มีประสิทธิภาพ          

    3.การทำงานกับการเข้าถึงธรรมชาติของมนุษย์      

       4.บุคลิกภาพที่ดีกับการสื่อสารอย่างมี 

        ประสิทธิภาพ ในเวทีสาธารณะ

                และการพูดนำเสนอวาระต่างๆ

เน้นฝึกภาคปฏิบัติ

ด้วยกิจกรรมการแสดงออก

และแบบฝึกหัดหลากหลาย

ให้ชำนาญทำได้จริง

ตรงกับความต้องการของหน่วยงานชัดเจน 

สามารถฝึกได้ทั้งภาษาไทย /English/

หรือฝึกควบแบบBilingual English-Thai Language

สำหรับรายละเอียดในรูปแบบ โครงการ/Proposal/

ใบเสนอราคา-Vender Form

ท่านสามารถแจ้งขอรายละเอียดไปที่ 

E-mail:profwareeya@gmail.com

พร้อมจองวันและเวลาฝึกได้ทุกวัน

ฝึกที่อาคารเทอดดำริ ติดร้านโบกี้ เยื้องสถานีรถไฟสามเสน

เขตดุสิต กทม.10300

โทร 087 096 9616 /09-9061-1452 

Line:wareeya99

 

 

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดCopyright © 2010 All Rights Reserved.
wareeya.com :ศูนย์แห่งการพัฒนาศักยภาพแบบบูรณาการ-a center for integral human potentiality development ,consultant and services. Network Cooperation with TRBAS