ReadyPlanet.com
dot
bulletRhetoric For Leadership การฝึกพูดหลักวาทศาสตร์ผู้นำ
bulletคอร์สฝีกอบรมเทคนิคการนำเสนอแบบมืออาชีพ Professional Presentation
bulletคอร์สฝึกพูดและพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา
bulletคอร์สพัฒนาบุคลิกภาพและฝึกพูดเพื่อการทำงานสัมภาษณ์งาน
bulletคอร์สฝึกพูดเป็นวิทยากรระดับผู้เชี่ยวชาญ--Expert Speaker Speech Practice Course
bulletคอร์สการพัฒนาภาวะผู้นำและการสื่อสาร Leadership & Effective Communication Development Course
bulletตอบคำถามรายละเอียดคอร์สฝึกพูดฯ58
bulletคอร์สฝึกอบรมศิลปะการพูดในการฝึกอบรม
bulletคอร์สการพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดเพื่อการทำงาน
bulletคอร์สการเป็นวิทยากรเชิงปฏิบัติการด้านจิตและการพัฒนาจิต
bulletคอร์สฝึกเสียงเพื่อการพูดและการร้องเพลง
bulletประชาสัมพันธ์คอร์สยอดนิยม
bullet“คอร์สทักษะการนำเสนอแบบมืออาชีพและการพูดเวทีสาธารณะ เพื่อปฏิบัติงานในการประชุมระดับนานาชาติ”
bulletPublic Speaking and Leadership Building Course for International Students
bulletแบรนด์แนมทรัสเบส TRBAS สำหรับบริการแก่องค์กร
bulletคอร์สพัฒนาศักยภาพแนวใหม่ แบบ on line ผสมผสานเปิดแล้ว
bulletข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ฝึกทักษะการพูดและพัฒนาบุคลิกภาพวาทศาสตร์ผู้นำ
bulletใบสมัครลงทะเบียนจองคอร์ส- Registration Form
bulletคอร์สฝึกภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ Integrated English
bulletผลงานทางวิชาการและวิจัย
ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ฝึกทักษะการพูดและพัฒนาบุคลิกภาพวาทศาสตร์ผู้นำ

ศูนย์ฝึกทักษะการพูดและพัฒนาบุคลิกภาพวาทศาสตร์ผู้นำ-Rhetoric for Leadership

www.wareeya.com

1.ประวัติการก่อตั้ง-ปรัชญา-วัตถุประสงค์:

       ศูนย์แห่งการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แห่งนี้ก่อขึ้นมาเพื่อสนองตอบต่อความต้องการในการพัฒนามนุษย์ทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์กรโดยมีสำนักงานอยู่ที่เครือข่าย http://www.wareeya.com โดยมีปรัชญาการศึกษาว่าด้วยการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับสาธารณชน มีวัตถุประสงค์ที่จะให้บริการด้านการออกแบบหลักสูตรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะและกระตุ้นศักยภาพด้านการพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพหลักวาทศาสตร์ผู้นำ-Rhetoric for Leadership อย่างเป็นสหวิทยาบูรณาการ

2.ระเบียบวิธีและแบบแผนการฝึก

      2.1 องค์ความรู้แบบสหวิทยาบูรณาการสำหรับหลักการพูดสากล           นำความรู้หลากหลายสาขามาประยุกต์ใช้ร่วมกันเพื่อเติมเต็มความบริบูรณ์แก่ผู้เรียนรู้

      2..2 เน้นการกระตุ้นศักยภาพการพัฒนาตนเอง

     2.3 ระบบ ทักษะการพูดด้วยจิต กับ สรีรวิทยาและสุนทรียภาพการเปล่งเสียง-การคิด/การ

          พูด/การสร้างความจดจำ/การระงับความประหม่า การสร้างความเชื่อมั่นที่ดี/การใช้ภาษา/

          การวางตัวที่เหมาะสม/การโต้ตอบสื่อสารกับผู้ชม-ผู้ฟัง

     2.4 ให้ความสำคัญกับการฝึกฝนความชำนาญรายบุคคลพร้อมๆไปกับการเสริมสร้างบุคลิกภาพที่สง่างาม

    2.5 มีการทดสอบการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม

3.จุดเด่น

    3.1 หลักความรู้ในการฝึก เป็นพื้นฐานที่แข็งแกร่งสำหรับการเป็นนักพูดในงานด้านต่างๆ ได้แก่

         (1) งานสังคมพิธีการสำคัญ ในฐานะผู้นำสังคมและนักบริหาร การกล่าวสุนทรพจน์ การ ปราศรัยแก่มวลชน

          (2) งานฝึกอบรม บรรยายความรู้  เป็นวิทยากร และวิทยากรฝึกอบรมบุคลากร

          (3) งานด้านการเรียน การสอน  การฝึกอบรม การอภิปรายบนเวที

          (4) การศึกษาต่อ/การสอบสัมภาษณ์

          (5) การเปลี่ยน/เตรียมเลื่อนตำแหน่งงานสู่ระดับนักบริหาร

          (6) การเป็นพิธีกรเวที การเป็นผู้ประกาศ การดำเนินรายการทางสื่อมวลชนวิทยุและโทรทัศน์

        (7)  การนำเสนอโครงการอย่างมืออาชีพ

        (8) การขยายตลาดและขยายเครือข่ายการตลาด

        3.2 มีการออกแบบให้เหมาะสมกับลักษณะความต้องการนำไปใช้ในงานของผู้เรียน/ หน่วยงาน

        3.3 มีแบบฝึกหัดที่หลากหลาย  มีตำราคู่มือบทเรียน เรียนรู้ด้วยการกระทำ

       3.4มีแผนการสอนที่เป็นระบบและเป็นขั้นตอนการพัฒนา

       3.5มีครูฝึกและทีมวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการเรียน การสอน การวิจัยเทคนิคการฝึกทักษะการพูดหลักวาทศาสตร์ผู้นำอย่างแท้จริงในวิชาชีพมาอย่างยาวนาน

3.บริการให้คำปรึกษาแนะนำและติวเพิ่มเติมตัวต่อตัว การซ้อมก่อนออกปฏิบัติงานจริง

       โดยนัดหมายล่วงหน้า

4.การปูรากฐานทักษะแบบติวเข้มฝึกปฏิบัติจริงอย่างมีประสิทธิผลใช้เวลาเพียง  6-18 ชั่วโมง

5. ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถกำหนดตารางช่วงระยะเวลาการฝึกได้และสามารถฝึกพูดแบบ 2 ภาษาได้ ( Thai-English)

     นอกจากนี้ยังมีคอร์สฝึกอบรมบุคลากรอีกหลายโครงการ

     โปรดดูรายละเอียดที่ www.wareeya.com

 

 

สถานที่ฝึก 

การคมนาคมสะดวก บรรยากาศดี:-

ศูนย์ฝึกฯ อาคารเทอดดำริ คอนโดฯ

 เลขที่ 1131/4 ห้อง 204 ชั้น 2 อาคารคอนโดเทอดดำริ

 เยื้องสถานีรถไฟสามเสน ติดกับร้านอาหารโบกี้

 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี

 เขตดุสิต กทม.10300

สายด่วน โทร 087 096 9616/09 9061 1452

Line:wareeya 99

 

E-mail:profwareeya@gmail.com

website:http://www.wareeya.com

ท่านสนใจจองคอร์สและจองเวลาได้

โดยส่งใบสมัครล่วงหน้า

หลังจากนั้นกรุณา กรอกรายละเอียดและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างครบถ้วน

 กรุณาดูใบสมัครที่ เมนู ใบสมัครจองคอร์ส-Registration Form

 เมนูด้านซ้ายล่างนี้

พัฒนาชีวิต พิชิตความสำเร็จที่ยั่งยืน

การฝึกอบรมที่ได้ผลเลิศ ต้องได้ครูดีมีวิชา

เป็นผู้ที่มีหลักวิธีการที่ได้รับการทดสอบวิจัย

ผ่านการวัดคุณภาพระดับสูงมาแล้วอย่างเข้มงวด

เทคนิคปฏิบัติได้ผลดียั่งยืน

และมีประสบการณ์อย่างแท้จริง จึงจะดีจริง

ได้รับความเชื่อถือจากนานาชาติ มาตรฐานสากล

The Wareeya Knowledge Center

Thai-English  Language House

ที่นี่ หนึ่งเดียวในประเทศไทย

 

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดCopyright © 2010 All Rights Reserved.
wareeya.com :ศูนย์แห่งการพัฒนาศักยภาพแบบบูรณาการ-a center for integral human potentiality development ,consultant and services. Network Cooperation with TRBAS